Algemene kennisgeving en verplichte informatie

 

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Livinci GmbH
Cathy Lieven
Enschedestraße 14
48529 Nordhorn

 

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens, enz.).

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele kennisgeving per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link geeft een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

 

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, hun ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te allen tijde te corrigeren, blokkeren of verwijderen in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden vermeld in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over persoonsgegevens.

 

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als site-exploitant stuurt te beschermen, gebruikt onze website een SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel “https: //” van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

 

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor de aankoop en verzending van goederen

Persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als er een noodzaak is om het contract te verwerken. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

 

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lid b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

 

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om bepaalde functies te gebruiken. De verzonden gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst. Verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

 

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, informeren wij u per e-mail. De e-mail wordt verzonden naar het adres dat is opgegeven tijdens de registratie.

 

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lid. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele kennisgeving per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

 

We bewaren de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld voor de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Contactformulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

 

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lid. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele kennisgeving per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

 

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het niet langer nodig is om gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

Nieuwsbrief gegevens

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben wij een e-mailadres van u nodig. Een verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en de ontvangst van de nieuwsbrief moet worden goedgekeurd. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

 

De gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lid. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele melding per e-mail voldoende of kunt u zich afmelden via de link “Afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

 

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden verwijderd als u opzegt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

 

Sommige cookies zijn “sessiecookies”. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

 

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

 

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. winkelwagen), is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lid f AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijv. voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

 

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de